Medicijnen bij RLS

De Internationale Restless Legs Study Group (www.rls.org) heeft recent nieuwe behandelprotocollen / een medicijnenlijst gepubliceerd.

Deze nieuwe protocollen kunnen voor u en eventueel uw arts bruikbaar zijn. De Stichting Restless Legs heeft deze protocollen vertaald naar het Nederlands en waar nodig en/of relevant is de informatie aangepast aan de Nederlandse situatie.

De behandelprotocollen bevatten richtlijnen voor medicijnen die eerder ook al werden voorgeschreven voor Restless Legs. Er staan geen nieuwe medicijnen op deze lijst, maar de eerste-keus-medicijnen zijn veranderd. In de nieuwe protocollen worden alpha-2-delta liganden (Gabapentine en Pregabaline) als eerste keus voorgeschreven, na ijzer-check en/of behandeling. De dopaminerge middelen (levodopa, pramipexol, e.d.) worden pas voorgeschreven als de alpha-2-delta liganden niet werken (dit heeft natuurlijk te maken met het augmentatie risico!). Daarnaast worden ook de voor- en nadelen en de start- en maximale dosering van alle medicijnen beschreven.

Deze behandelprotocollen zijn overgenomen van de Internationale Restless Legs Syndrome Study Group (irlssg.org), dit is geen medisch advies. Overleg altijd met uw arts over het beginnen of veranderen van uw medicatie voor RLS.

De behandelprotocollen/medicijnenlijst staan in een overzicht wat u hier kunt vinden. 

Naast het overzicht van medicijnen die helpen tegen RLS zijn er ook stoffen die RLS klachten kunnen verergeren en is het belangrijk om deze te vermijden. Deel deze lijst ook met uw arts.

1.     Antimisselijkheid middelen

  • Antivert, atarax, benadryl, Bonine, compazine, phenergan, reglan, thorazine, tigan, trilafon

Veilige alternatieven:

  • Kyrtil, vistaril, zofran

2.     Antipsychotica

  • Haldol, loxitane, mellaril, moban, navane, prolixin, serentil, thorazine, vesprin

3.     Atypische neuroleptica

  • Clozaril, risperdal, seroquel, zyprexa

4.     Antidepressiva

Kunnen allen RLS verergeren.

Veilige alternatieven:

  • Trazodone, wellbutrin, carbamazepine

5.     Antihistamines

Alle sederende antihistamines moeten vermeden worden.

Veilig alternatieven:

  • Allegra, Clarinex, Zyrtec.