Medisch Adviesraad

Medische adviesraad

Als stichting zetten wij ons in voor een optimale behandeling voor patiënten die lijden aan RLS. Goed overleg met vooraanstaande specialisten op dit vakgebied is daarvoor noodzakelijk.

Onze medische adviesraad bestaat uit de volgende mensen:

Dr Jan Boringa, neuroloog, Amersfoort

Dr Karel Schreuder, somnoloog, Heemstede


Dr Kees van Gelder, Specialist       Ouderengeneeskunde, Heeze

Dr Theo Tacke, neuroloog, Hengelo


Dr Gert Jan Lammers, neuroloog, Heemstede

Dr Thom Timmerhuis, neuroloog, ‘s Hertogenbosch


Dr Hans van Lieshout, neuroloog, Breda

Dr Monique Vlak, neuroloog, Den Haag


Dr Willem Oerlemans, neuroloog, Amersfoort

Dr Chuck van de Vlasakker, neuroloog, Apneucentrum, Barneveld


Prof. dr. Sebastiaan Overeem, Slaapgeneeskundige, Heeze

Dr Oscar Vogels, neuroloog, Nieuwegein/Utrecht


Dr. Tom Schalekamp, apotheker, Utrecht

Dr Ron Willems, neuroloog, Utrecht