Forum

De stichting Restless Legs heeft besloten om zich actiever op te stellen op social media. Daar staat tegenover dat we afscheid nemen van het forum op onze website.

Het forum heeft absoluut in een behoefte voorzien, maar het is en blijft belangrijk dat leden met elkaar in vrijheid kunnen communiceren, terwijl een forum dat gekoppeld is aan de website van de stichting ook geacht wordt objectief te zijn. We hebben echter gemerkt dat het complex is om balans te vinden tussen subjectieve opmerkingen, tips en adviezen van individuele leden en de objectiviteit van de stichting.

Vandaar het besluit om een en ander los te koppelen, waarbij de website een informatiemedium blijft van de stichting en Facebook (en op termijn ook andere social media) een medium om met elkaar te communiceren. Meer informatie vindt u hierover in de Nachtwacht van maart 2020.

Wij danken iedereen die zijn betrokken mening en ervaringen de afgelopen jaren heeft gedeeld op het forum en hopen en verwachten dat ook zij op facebook elkaar weer weten te vinden.