Enquete

Enquête

 

Wij vragen u deze enquête te beantwoorden. Wanneer u dat gedaan heeft, klik dan op de knop “versturen” aan het einde van de enquête. Deze enquête is geheel anoniem. De gegevens zullen worden geanalyseerd en daarna openbaar worden gemaakt.

Doel van deze enquête is om
1. Te onderzoeken hoeveel mensen de ernstige vorm van RLS hebben;
2. Te onderzoeken hoezeer RLS de kwaliteit van leven van RLS patiënten beïnvloedt;
3. Met deze gegevens nogmaals breed aandacht te vragen voor de ziekte RLS.

 

Deel 1


Deel 2

De volgende 10 vragen gaan over de mate van ernst van uw RLS symptomen


Deel 3

Tenslotte een aantal vragen over de mate waarin RLS uw kwaliteit van leven beïnvloedt.

Beantwoordt elke vraag alsof hij gaat over de afgelopen 4 weken in uw leven. Slechts één antwoord per vraag.


De volgende vragen alleen invullen als u (nog) werkt. Ga anders door naar de laatste vraag (toestemming)