Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

Ons beleid? Onze registratie en verantwoording?

We maken ze graag inzichtelijk voor u.

Doelstelling

Restless Legs Syndroom (RLS) is een neurologische slaap -en bewegingsstoornis. De stichting RLS streeft ernaar door middel van organisatie van congressen en bijeenkomsten en het verzorgen van publicaties en voorlichtingsmaterialen,  patiënten en hun artsen te informeren over diagnose en behandeling van deze ziekte.

Leden versus donateurs

De stichting restless legs is zoals de naam aangeeft een stichting. Bij deze rechtsvorm is er formeel sprake van donateurs en niet van leden. Wij hebben echter ervaren dat mensen die zich bij de stichting hebben aangesloten zich zo betrokken voelen, dat het woord donateur daar geen recht aan lijkt te doen. Wij hanteren daarom liever de term “lid” dan “donateur”. En als lid nodigen wij u graag uit om input te geven aan de stichting. 

Ondersteunende documenten

De doelstellingen van de stichting worden ondersteund en verantwoord in onderstaand beleidsplan en financiële documenten:

Beleidsplan 2017-2020

Financieel jaarverslag 2019

Begroting 2020

 

Voor het organisatorische deel van de stichting is het van belang doelstellingen, regelingen en procedures ook formeel vast te leggen en toe te passen. Voor de stichting Restless Legs zijn onderstaande documenten van relevant:

Statuten Stichting Restless Legs

KvK

AVG

Klachtenregeling

Interne gedragscode

ANBI-gegevens

Sponsorbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden