Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

Ons beleid? Onze registratie en verantwoording?

We maken ze graag inzichtelijk voor u.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van patiënten met onrustige benen en hun artsen;
  2. Het bevorderen van de genezing en de preventie van de aandoening betreffende slapen en waken, in het bijzonder bewegingsstoornissen gedurende de rust en de slaap, ook wel genoemd: Restless Legs Syndroom en Periodic Limb Movement Disorder, afgekort respectievelijk RLS en PLMD;
  3. Het bevorderen en ondersteunen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan voormelde aandoeningen;
  4. Het stimuleren en verspreiden van kennis, vaardigheden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) ontwikkelen van effectieve behandelmethoden van de voormelde aandoeningen, alsmede door het geven van voorlichting aan patiënten, huisartsen en verplegers, het organiseren van cursussen, congressen en bijeenkomsten en het doen van publicaties.

 

Deze doelstellingen worden ondersteund en verantwoord in onderstaand beleidsplan en financiële documenten:

Beleidsplan 2017-2020

Financieel jaarverslag 2017

Begroting 2018

 

Voor het organisatorische deel van de stichting is het van belang doelstellingen, regelingen en procedures ook formeel vast te leggen en toe te passen. Voor de stichting Restless Legs zijn onderstaande documenten van relevant:

Statuten Stichting Restless Legs

KvK

AVG

Klachtenregeling

Interne gedragscode

ANBI-gegevens

Sponsorbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden