Beleid en organisatie

  Ons beleid? Onze registratie en verantwoording?

  We maken ze graag inzichtelijk voor u.

  Doelstelling

  Restless Legs Syndroom (RLS) is een neurologische slaap -en bewegingsstoornis. De stichting RLS streeft ernaar door middel van organisatie van congressen en bijeenkomsten en het verzorgen van publicaties en voorlichtingsmaterialen,  patiënten en hun artsen te informeren over diagnose en behandeling van deze ziekte.

  Leden versus donateurs

  De stichting restless legs is zoals de naam aangeeft een stichting. Bij deze rechtsvorm is er formeel sprake van donateurs en niet van leden. Wij hebben echter ervaren dat mensen die zich bij de stichting hebben aangesloten zich zo betrokken voelen, dat het woord donateur daar geen recht aan lijkt te doen. Wij hanteren daarom liever de term “lid” dan “donateur”. En als lid nodigen wij u graag uit om input te geven aan de stichting. 

  Ondersteunende documenten

  De doelstellingen van de stichting worden ondersteund en verantwoord in onderstaand beleidsplan en financiële documenten:

  Beleidsplan 2022-2024

  Financieel jaarverslag 2022

  Begroting 2022

  Voor het organisatorische deel van de stichting is het van belang doelstellingen, regelingen en procedures ook formeel vast te leggen en toe te passen. Voor de stichting Restless Legs zijn onderstaande documenten van relevant:

  Statuten Stichting Restless Legs

  KvK

  AVG

  Klachtenregeling

  Interne gedragscode

  ANBI-gegevens

  Sponsorbeleid

  Beloningsbeleid bestuursleden

  De Stichting Restless Legs beschikt over de ANBI-status. Eventuele giften komen daarmee in aanmerking voor aftrek bij uw aangifte inkomstenbelasting.

  De Stichting Restless Legs is lid van Ieder(in).