Beleid en organisatie

Beleid en organisatie

Ons beleid? Onze registratie en verantwoording?

We maken ze graag inzichtelijk voor u.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van patiënten met onrustige benen en hun artsen;
  2. Het bevorderen van de genezing en de preventie van de aandoening betreffende slapen en waken, in het bijzonder bewegingsstoornissen gedurende de rust en de slaap, ook wel genoemd: Restless Legs Syndroom en Periodic Limb Movement Disorder, afgekort respectievelijk RLS en PLMD;
  3. Het bevorderen en ondersteunen van maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten die lijden aan voormelde aandoeningen;
  4. Het stimuleren en verspreiden van kennis, vaardigheden en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het (mede) ontwikkelen van effectieve behandelmethoden van de voormelde aandoeningen, alsmede door het geven van voorlichting aan patiënten, huisartsen en verplegers, het organiseren van cursussen, congressen en bijeenkomsten en het doen van publicaties.

Leden versus donateurs

De stichting restless legs is zoals de naam aangeeft een stichting. Bij deze rechtsvorm is er formeel sprake van donateurs en niet van leden. Wij hebben echter ervaren dat mensen die zich bij de stichting hebben aangesloten zich zo betrokken voelen, dat het woord donateur daar geen recht aan lijkt te doen. Wij hanteren daarom liever de term “lid” dan “donateur”. En als lid nodigen wij u graag uit om input te geven aan de stichting. 

Ondersteunende documenten

De doelstellingen van de stichting worden ondersteund en verantwoord in onderstaand beleidsplan en financiële documenten:

Beleidsplan 2017-2020

Financieel jaarverslag 2019

Begroting 2020

 

Voor het organisatorische deel van de stichting is het van belang doelstellingen, regelingen en procedures ook formeel vast te leggen en toe te passen. Voor de stichting Restless Legs zijn onderstaande documenten van relevant:

Statuten Stichting Restless Legs

KvK

AVG

Klachtenregeling

Interne gedragscode

ANBI-gegevens

Sponsorbeleid

Beloningsbeleid bestuursleden