Contact

Wij staan u graag te woord

E-mailadressen

administratie@stichting-restless-legs.nl
voor vragen over uw lidmaatschap/donateurschap, doorgeven van adreswijzigingen enz.

ervaringsdeskundige@stichting-restless-legs.nl
voor vragen over de aandoening (zie ook “vraag en antwoord”)

events@stichting-restless-legs.nl
voor aanmeldingen of vragen betreffende bijeenkomsten, lotgenotencontact en andere activiteiten.

info@stichting-restless-legs.nl
voor vragen betreffende de stichting als organisatie

Telefonisch spreekuur

Voor vragen over de aandoening RLS kunt u ook telefonisch contact opnemen met een ervaringsdeskundige. Ons telefonisch spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 19.00-20.00 uur telefoonnummer: 0900 7574636 (0900 rlsinfo) extra kosten 1 cent per minuut. Is het nummer in gesprek, of wordt er niet opgenomen, dan kunt u uw telefoonnummer inspreken en wordt u teruggebeld door één van onze vrijwilligers.

Kamer van Koophandel

Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 11045401

Bankrekeningnummer

Ons bankrekeningnummer is NL53ABNA0538837128 ten name van de Stichting Restless Legs

Maarsbergseweg 20, 3956 KW Leersum

info@stichting-restless-legs.nl

0900 7574636

maandag t/m vrijdag van 19.00-20.00 uur
extra kosten 1 cent per minuut

Telefonisch spreekuur:

0900 rlsinfo

Voorlichtingsbijeenkomsten

Voor actuele informatie over geplande voorlichtingsbijeenkomsten klik hier