Voorlichtingsbijeenkomsten

De stichting RLS streeft er naar om vier keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuurt u hiervoor een mail aan voorlichting@stichting-restless-legs.nl.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op zaterdagmiddagen. Er wordt gezocht naar locaties verspreid over het land die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie van ongeveer een uur verzorgd door een neuroloog. Na de presentatie zullen tijdens een korte pauze vragen worden verzameld. Na de pauze zullen de vragen dan aan de neuroloog worden voorgelegd.

De volgende bijeenkomsten staan gepland:

 2021

Helaas hebben wij door de corona geen bijeenkomsten kunnen organiseren. Op dit moment zijn wij bezig om een webinar te organiseren. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij dat hier aankondigen.