Voorlichtingsbijeenkomsten

De stichting RLS streeft er naar om vier keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuurt u hiervoor een mail aan voorlichting@stichting-restless-legs.nl.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op zaterdagmiddagen. Er wordt gezocht naar locaties verspreid over het land die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie van ongeveer een uur verzorgd door een neuroloog. Na de presentatie zullen tijdens een korte pauze vragen worden verzameld. Na de pauze zullen de vragen dan aan de neuroloog worden voorgelegd.

De volgende bijeenkomsten staan gepland:

 2021

Helaas kunnen wij door corona geen bijeenkomsten op locatie organiseren. Dit hebben we vervangen door een webinar. In onderstaande bericht leest u daar meer over.

Webinar 20 november

20 november a.s. om 13.30 uur vindt onze eerste webinar plaats!

Dr. Roselyne Rijsman zal spreken over de stand van zaken betreffende RLS, van diagnose tot augmentatie. En er zullen nog een aantal andere onderwerpen langskomen. U krijgt de gelegenheid vragen te stellen.

Na het plenaire gedeelte, duur ca. 1:30 uur, organiseren we online gesprekstafels in de Zoom omgeving. U kunt zelf tijdens het aanmelden een suggestie doen voor een onderwerp. Let wel: het aantal deelnemers voor de online gesprekstafels is gelimiteerd. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wel hebben leden voorrang op niet-leden.

Deelname is gratis en toegankelijk voor leden en niet-leden.

U kunt zich hier aanmelden.