Voorlichtingsbijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten

De stichting RLS streeft er naar om vier keer per jaar een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Deze bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld. Stuurt u hiervoor een mail aan voorlichting@stichting-restless-legs.nl.

De bijeenkomsten worden georganiseerd op zaterdagmiddagen. Er wordt gezocht naar locaties verspreid over het land die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Tijdens de bijeenkomst wordt een presentatie van ongeveer een uur verzorgd door een neuroloog. Na de presentatie zullen tijdens een korte pauze vragen worden verzameld. Na de pauze zullen de vragen dan aan de neuroloog worden voorgelegd.

De volgende bijeenkomsten staan gepland:

 

zaterdag 15 juni 2019

Locatie: Haarlem

Adres: Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Gasthuisstraat 32, 2011 XP  Haarlem

Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur

Spreker: neuroloog dr. G.J. Lammers

 

vervolg 2019

Zoals u kunt lezen op onze homepage, bestaat de stichting Restless Legs in 2019 al 20 jaar. Wij willen dit vieren met een ledendag op 28 september 2019. In afwijking van reguliere jaren, zal het aantal reguliere voorlichtingsbijeenkomsten in 2019 daarom beperkt blijven tot 3.

 

jan/feb 2020

Locatie: Amersfoort

Adres: volgt in later stadium

Tijdstip: van 14.00 tot 16.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur

Spreker: volgt in later stadium