Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 betrokken leden met hun aandachtsgebieden

Loes Hageman, voorzitter

Houdt zich o.a. bezig met beleid, jaarverslagen, medische adviesraad en coördinatie van vrijwilligers

 

Joke Jaarsma, vice-voorzitter

Is een zeer betrokken deelnemer danwel bestuurslid aan gerelateerde organisaties op europees niveau (EARLS, EFNA, EBC) die zich bezig houden met het werven van onderzoeksgelden, het uitvoeren van internationaal onderzoek en het borgen van patiëntbetrokkenheid in deze onderzoeken.

 

Harry Hartemink, secretaris

Is verantwoordelijk voor communicatie met en in de media, voor schriftelijke communicatie binnen het bestuur en beheert de portefeuille met betrekking tot leden/donateurs.

 

Henk Waumans, penningmeester

Verzorgt in samenwerking met administratiekantoor de financiën, begrotingen, jaarrekeningen en fondsenwerving

 

Marjan Beijer, lid

Houdt zich bezig met de organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten, beheert de website en vertegenwoordigt de stichting op nationaal niveau in de koepel voor hersengerelateerde patiëntenorganisaties (DBC).