Behandeling van RLS

Restless legs kan de kwaliteit van leven ernstig beïnvloeden. Helaas is RLS (nog) niet te voorkomen of te genezen. Wel zijn er mogelijkheden om de klachten leefbaarder te maken.

 

RLS kan een forse negatieve impact hebben op uw kwaliteit van leven en in ernstige vorm zelfs invaliderend zijn. Het feit dat u zich op deze site bevindt, geeft aan dat u een serieus vermoeden heeft dat er sprake is van RLS bij u of uw naaste. Daarmee is de eerste stap naar behandeling en een betere beheersing van de klachten gezet. Met de volgende stappen kunt u zelf al een start maken. Maar vooral kunnen ze u helpen om met gerichte vragen naar een arts te gaan.

Ervaren specialisten vindt u o.a. bij de bij ons bekende slaapcentra.

Stappen en waar u aan moet denken

Zijn er verbeteringen aan te brengen in mijn leefstijl?

Op de webpagina “Heb ik RLS?” kunt u al enkele adviezen vinden op het gebied van eten, bewegen en slapen.

Hebt u last van andere aandoeningen die RLS-klachten als gevolg kunnen hebben?

Chronisch nierfalen, polyneuropathie, ijzergebrek, laag ferritine-gehalte, foliumzuur-tekort, diabetes, zwangerschap, de ziekte van Parkinson, schildklieraandoeningen, reuma, chronische myelopathie, en slaapstoornissen als slaapapneu staan erom bekend dat ze gepaard kunnen gaan met RLS-klachten. Er is dan sprake van secundaire RLS.

Gebruikt u ook andere medicijnen?

Medicijnen tegen misselijkheid, sommige middeltjes tegen verkoudheid en allergie (antihistamines) en de meeste antidepressiva en antipsychotica kunnen RLS-klachten uitlokken. De positieve uitzondering bij antidepressiva is overigens buproprion, die kan juist gunstig werken voor RLS. In veel gevallen bestaan er andere medicijnen zonder akelige bijwerkingen. Overlegt u hierover met uw arts.

Als bovenstaande stappen geen of onvoldoende verlichting van de klachten geven, kan het noodzakelijk zijn om over te gaan op gebruik van medicatie ter bestrijding van RLS. Daarbij dient u zich te realiseren dat elk medicijn in meer of mindere mate bijwerkingen kan geven. Maar daarnaast is het van groot belang om te weten dat een hogere dosis van een medicijn zeker niet in alle gevallen tot betere beheersing van de klachten leidt. Integendeel, door augmentatie* kunnen de klachten soms zelfs als een boemerang terugkomen. Overleg met uw arts blijft daarom van belang.

zie de “weetjes-balk” onderaan de pagina “Wat is RLS?” en/of de vragen onder Augmentatie bij “Vraag en antwoord”

Overzicht van medicamenteuze therapie van primaire RLS

Hieronder een kort overzicht over medicijnen die kunnen helpen bij RLS. Uitgebreide informatie over medicijnen vindt u op de aparte medicijnen pagina.

Non-ergotamine dopamineagonisten

– pramipexol

– ropirinol

– rotigotine

Dopamine

– levodopa

– carbidopa levodopa

– benserazide

Opioïden

– oxycodon (naloxon)

– codeïne

– dextropropoxyfeen (tramadol)

– methadon

Anti-epileptica

– gabapentin (enacarbil)

– pregabaline carbamazepine

En behandelmethodes uit het alternatieve circuit? Er zijn mogelijkheden te over, teveel ook om ze hier te noemen. Uit onderzoek van onder andere de stichting Restless Legs is gebleken dat veel middelen kortstondig enig effect kunnen hebben, maar dat op langere termijn geen sprake is van afdoende bestrijding van de klachten. Er is dus géén wetenschappelijk bewijs voor de werking van deze methodes. Proberen mag natuurlijk, maar pas op uw portemonnee!