Het Restless Legs Syndrome (RLS) is een aandoening die niet zo bekend is bij het grote publiek. Daarom is het niet verwonderlijk dat er veel misvattingen over bestaan. In deze blog gaan we enkele van de belangrijkste onder de loep nemen en kijken we wat nu echt waar is en wat niet.

 

Misvatting 1: De symptomen van RLS doen zich alleen ’s nachts voor

Dit is een van de meest voorkomende misvattingen over RLS. De symptomen van RLS kunnen zich op elk moment voordoen, zowel overdag als ’s nachts. Vaak zijn de symptomen echter ’s avonds en ’s nachts ernstiger, maar het is belangrijk om te beseffen dat RLS een aandoening is die op elk moment kan optreden, niet alleen ’s nachts.

 

Misvatting 2: RLS wordt niet erkend door de gezondheidszorg

Hoewel het waar is dat RLS nog niet zo lang door de gezondheidszorg wordt erkend, wordt het nu beschouwd als een echte neurologische slaap-bewegingsziekte. Inmiddels zijn er in Nederland neurologen gespecialiseerd in de behandeling van RLS, en hoewel er tot op heden geen genezing mogelijk is, zijn er behandelingen die kunnen helpen om de symptomen te verminderen en het leven draaglijker te maken voor mensen met deze aandoening. Als je denkt dat je RLS hebt, aarzel dan niet om er met je arts over te praten. Een juiste diagnose is essentieel voor het krijgen van de best mogelijke behandeling.

 

Misvatting 3: Alleen de benen worden getroffen door RLS

Hoewel de benen het meest worden getroffen door RLS, kunnen ook andere delen van het lichaam worden aangetast. Armen, de romp en zelfs het hoofd kunnen worden beïnvloed door RLS. De drang tot bewegen als gevolg van niet te onderdrukken kwellende sensaties is één van de criteria voor het stellen van de diagnose RLS.

 

Misvatting 4: Alleen oudere volwassenen lijden aan RLS

RLS komt bij mensen van alle leeftijden voor, ook bij kinderen. Bij kinderen wordt RLS vaak niet als zodanig herkend. Als je kind klaagt over vreemde sensaties of een onweerstaanbare drang om zijn of haar benen te bewegen, neem dit dan serieus en bespreek het met een arts. Een juiste diagnose is cruciaal, ongeacht de leeftijd.

 

Misvatting 5: RLS is geen ernstige aandoening

Dit is een veelvoorkomende misvatting over RLS. Hoewel RLS op zichzelf niet levensbedreigend is, kan het een aanzienlijke invloed hebben op de kwaliteit van leven. Mensen met RLS ervaren vaak vermoeidheid, slapeloosheid en als gevolg depressie. Bovendien lopen ze een verhoogd risico op het ontwikkelen van andere ernstige gezondheidsproblemen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Het is daarom belangrijk om de symptomen van RLS serieus te nemen en professionele hulp te zoeken voor de juiste behandeling.

 

Misvatting 6: RLS zit niet in de familie

RLS is in veel gevallen WEL een erfelijke aandoening. Het onderzoek naar de erfelijke component van de ziekte is in volle gang.

 

Misvatting 7: RLS veroorzaakt schoppen in je slaap

Dit is een andere veelvoorkomende misvatting. Wat mensen met RLS ervaren, is een onweerstaanbare drang om hun benen te bewegen vanwege onaangename sensaties. Echter, ongeveer 80 procent van de mensen met RLS heeft ook last van Periodic Limb Movement Disorder (PLMD). Dit is een aandoening waarbij mensen onwillekeurige schoppende of schokkende bewegingen ervaren tijdens hun slaap. Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen RLS en PLMD.

Door deze misvattingen uit de weg te ruimen, hopen we meer begrip en bewustzijn te creëren rondom RLS. Als je denkt dat je symptomen van RLS ervaart, of als het in je familie voorkomt, aarzel dan niet om professionele hulp te zoeken.

 

Stichting Restless Legs ondersteunt patiënten met RLS

Dit doen wij door jou en medepatiënten waardevolle informatie en advies te bieden over het syndroom.

We kunnen elkaars steun goed gebruiken. Door lid te worden ontvang je ons kwartaalblad De Nachtwacht, heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze Lotgenotentafels, blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in het RLS-onderzoek en nodigen we je uit voor onze activiteiten.

Word nu lid voor €25,- per jaar!

Voor leden en donateurs. Door leden en donateurs.