Een z.g. Drug Holiday (ook wel een medicijn-vakantie genoemd) is de naam voor een periode waarin je met het nemen van je medicijnen stopt. Daarbij is een voorwaarde dat de duur van de “holiday” langer is dan het effect dat ontstaat bij stoppen met de medicijnen. Dat betekent dat als iemand met pramipexol stopt, en in eerste instantie de onttrekkingsverschijnselen krijgt, de “holiday” nog moet voortduren wanneer die verschijnselen niet langer optreden.

Een Drug Holiday is soms noodzakelijk bij de behandeling van chronische ziektes, zoals slapeloosheid, HIV of een angststoornis, om de gevoeligheid voor de gebruikte medicijnen te behouden of de bijwerkingen ervan te verminderen. Bij RLS zijn beiden het geval. Aangetoond is dat het effect van RLS-medicijnen bij langdurig gebruik minder wordt, en dat dan een ophoging van de dosering nodig is. Augmentatie is de ernstigste bijwerking.

 

Wat zijn de voordelen van een Drug Holiday?

Een Drug Holiday belooft dat bij een lagere dosering het effect van het medicijn, namelijk minder hevige symptomen, terugkomt. Dit heeft als voordeel dat het niet langer nodig zal zijn om de dosering steeds op te hogen, én dat de medicijnen langer effectief blijven. Ook is gezien dat een Drug Holiday soms leidt tot een aanzienlijke vermindering van symptomen, zodat nog weinig of zelfs geen medicijnen nodig zijn. In een studie aan het Johns Hopkins Ziekenhuis in de VS werd gezien dat bij 20% van de onderzochte patiënten een gedeeltelijke of zelfs gehele remissie van de symptomen optrad.

 

Hoe komt dat?

De ernst van RLS hangt van een complex aan factoren af, zoals de rol van ijzer en zuurstof, en de reactie op dopamine of glutamaat. Deze krijgen bij een Drug Holiday, net als bij een computer, een “reset” naar een normaler patroon, met als resultaat minder of geen RLS-symptomen. Sociale en leefstijl factoren, emotionele zaken, kunnen de RLS ook beïnvloeden, zo kunnen zelfs kleine veranderingen van invloed zijn op hoeveel medicijn we nodig hebben.

 

Wat kun je verwachten van een Drug Holiday?

Een Drug Holiday kan bij sommige mensen de conditie aanzienlijk verbeteren, maar er is ook een andere kant. Niet alleen bestaat de mogelijkheid dat de RLS-symptomen terugkomen, maar – in het bijzonder bij de dopaminerge medicijnen – de onttrekkingsverschijnselen zijn zeer ingrijpend.

De eerste vier dagen zijn het ergst: patiënten ervaren een sterke toename van de RLS en krijgen weinig of geen slaap. De volgende vijf tot zes dagen zal dat iets verbeteren, en in veel gevallen is er na tien dagen weer wat rust.

Onderzoekers aan het Johns Hopkins gaan daarom uit van twaalf dagen voordat zij op grond van de dan aanwezige symptomen een behandelplan opstellen. Stoppen met andere medicijnen leidt ook tot onttrekkingsverschijnselen, maar die zijn meestal minder zwaar dan bij de dopaminerge middelen.

Overleg altijd eerst met een arts

Een Drug Holiday kan overwogen worden na langdurige behandeling van RLS, waarna de mogelijkheid bestaat dat de symptomen minder hevig worden of dat zelfs geen medicijnen meer nodig zullen zijn. Doe dit nooit zonder doktersbegeleiding.

 

Stichting Restless Legs ondersteunt patiënten met RLS

Dit doen wij door jou en medepatiënten waardevolle informatie en advies te bieden over het syndroom.

We kunnen elkaars steun goed gebruiken. Door lid te worden ontvang je ons kwartaalblad De Nachtwacht, heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan onze Lotgenotentafels, blijf je op de hoogte van ontwikkelingen in het RLS-onderzoek en nodigen we je uit voor onze activiteiten.

Word nu lid voor €25,- per jaar!

Voor leden en donateurs. Door leden en donateurs.

 

Literatuur:
Richard P Allen, Sleep Medicine, 2011, 12/5, 431.