Vaak wordt de vraag gesteld of er een verband bestaat tussen RLS en de ziekte van Parkinson. Allereerst is het zo dat RLS en de ziekte van Parkinson beide neurologische aandoeningen zijn, en dat voor beide ziektes medicatie met de z.g. dopamine agonisten wordt voorgeschreven. In deze blog staan we stil bij het mogelijke verband tussen de ziektes en mogelijke augmentatie.

RLS en Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson sterven zenuwcellen versneld af in een bepaald hersengebied. De zenuwcellen die versneld afsterven produceren de stof dopamine. Deze stof heeft een behoorlijk belangrijke functie. De “boodschapperstof”, ook wel neurotransmitter genoemd, is van belang voor bepaalde functies van het zenuwstelsel. Denk aan genot, stemming, motivatie, concentratie én beweging. Bij RLS is geen sprake van degeneratie van dopamine producerende cellen. Gedacht wordt dat RLS patiënten een afwijkende hoeveelheid dopamine in de hersenen hebben. Afdoend bewijs hiervoor bestaat nog niet.

Beiden ziektes worden behandeld met dopamine

Zowel de ziekte van Parkinson als RLS wordt veelal behandeld met dopaminerge middelen. Deze middelen dienen ervoor om de dopamine te vervangen of het verlies te voorkomen. Een groot nadeel is dat veel RLS-patiënten augmentatie kunnen gaan ervaren. Dat betekent dat, nadat in eerste instantie veel effect werd gezien, na enige tijd en vaak bij ophoging van de dosering, de medicatie juist kan zorgen voor verergering van de symptomen. Waardoor augmentatie wordt veroorzaakt, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk waarom augmentatie wél optreedt bij RLS-patiënten, en niet bij personen die de ziekte van Parkinson hebben. Momenteel is een onderzoek gaande naar de mogelijke oorzaken van augmentatie bij RLS-patiënten, door Dr Stefan Clemens uit de VS.

Fabel over het verband tussen RLS en Parkinson

Het is een fabel dat RLS een voorbode is van de ziekte van Parkinson. Dit is ZEKER NIET het geval. RLS kan, naast de ziekte van Parkinson, vele andere oorzaken hebben.

Steun de stichting

Wij informeren onze achterban graag over alle informatie, nieuwe onderzoeken en tips over RLS. Dat kunnen we niet zonder jouw hulp. Informatie blijven ontvangen over ontwikkelingen omtrent RLS? Word dan lid van de Stichting Restless Legs!