Hoewel er de laatste jaren meer en meer aandacht is voor RLS, is er nog steeds veel onduidelijkheid. Zo ook over RLS bij kinderen. De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar deze aandoening, maar vaak stonden kinderen daarbij niet centraal. Toch is het duidelijk dat ook in Nederland meer kinderen dan gedacht symptomen ervaren die linken aan RLS.

Oorzaken RLS bij kinderen


RLS ontwikkelt zich bij volwassenen op twee manieren: primair of secundair. Secundaire RLS is het gevolg van een onderliggend gezondheidsprobleem, zoals bloedarmoede of nierproblemen. In andere gevallen is het een bijwerking van een bepaald medicijn. Bij kinderen met RLS is het dan ook veelal de primaire vorm. Primaire RLS is namelijk de enige vorm die als genetisch erfelijk wordt beschouwd. Wanneer RLS al op jonge leeftijd voorkomt, is in veel gevallen dan ook sprake van een familiaire vorm. Meer weten over RLS in de familie? Lees onze blog waar we dieper induiken op deze genetische vorm.

RLS diagnosticeren bij kinderen


Net zoals andere aandoeningen bij jonge kinderen, is ook RLS lastig vast te stellen. Zowel voor de ouders als voor een arts. Kinderen kunnen de symptomen en klachten die zij ervaren moeilijk onder woorden brengen. Bovendien herkennen ouders zonder RLS de klachten vaak niet. Omdat kinderen moeite hebben met het vertalen van hun klachten, is er door de Internationale RLS Study Group een aantal criteria opgesteld. Deze dragen bij aan het stellen van een snelle en vooral juiste diagnose van RLS bij kinderen.

RLS bij kinderen: de criteria


De RLS study group verdeeld de criteria onder in verschillende kaders. Deze verschillende kaders zijn:

  • De diagnose RLS bij kinderen
  • De diagnose waarschijnlijk RLS bij kinderen
  • De diganose mogelijke RLS bij kinderen
  • De diagnose PLMD bij kinderen

Voor nu gaan we alleen in op het eerste kader ‘de diagnose RLS bij kinderen’. Dit kader is alleen geldig voor kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar en bestaat uit de volgende criteria:

  1. Het kind ervaart alle symptomen die volwassenen ook ervaren en op basis waarvan de diagnose RLS wordt gesteld; uiteraard vertalen kleine kinderen deze symptomen anders dan een volwassene, maar het kind doet dit adequaat op zijn manier. Lees hier het klachtenpatroon op grond waarvan de diagnose wordt gesteld voor volwassenen.
  2. Het kind heeft alle symptomen die ook voor volwassenen gelden, maar kan dit niet zelf verwoorden.
  3. Ten minste twee van de drie volgende punten zijn van toepassing:
  • Slaapstoornissen
  • Eén van de ouders of een ander kind in het gezin heeft RLS
  • Bij slaaponderzoek scoort het kind vijf of meer beenbewegingen per uur.

Andere mogelijkheden


Natuurlijk zijn er ook andere verklaringen voor de symptomen. Zo lijken de symptomen van RLS en groeipijn op elkaar. RLS kan zelfs een onderdeel van deze groeipijnen zijn. Symptomen zijn pijn in de benen aan het einde van de middag of voor het slapengaan. Soms zelfs in zo’n erge mate dat het kind wakker wordt. Het verschil met RLS is dat de klachten van dergelijke groeipijn niet verlicht worden met het bewegen van de benen. Alhoewel de drang, evenals bij RLS, wel aanwezig is. Een andere verklaring voor de symptomen is ADHD. Sterker nog, ADHD en RLS komen vaak samen voor. Zo is uit een onderzoek naar voren gekomen dat 24% van de RLS-patiënten ook ADHD hadden. Toch is dit niet ‘de standaard’ en worden de symptomen simpelweg verward. Zo krijgen kinderen met RLS nog dikwijls de diagnose ADHD.

Meer over RLS bij kinderen


Meer informatie over RLS bij kinderen? Neem contact op met een ervaringsdeskundige van de stichting via ervaringsdeskundige@stichting-restless-legs.nl.

Wil je bijdragen aan een beter beeld en meer kennis over RLS? Word dan lid van de Stichting RLS om ons op die manier te steunen in de vrijwillige inzet voor deze ziekte. Dit kan snel en eenvoudig via onze website.